Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách

 

Poslední aktualizace: 1. července 2019

 

 

Rozsah

Nyní jste na webu společnosti Matrace Sembella s.r.o., se sídlem Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, IČ: 082 11 094, DIČ: CZ08211094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78737 (dále jen „Matrace Sembella“).

Naše webové stránky, včetně místních verzí našich webových stránek, jsou řízeny společností Recticel N.V. / S.A., se sídlem Olympiadenlaan 2, 1140 Evere, Belgie, zapsanou v belgickém obchodním rejstříku vedeném u soudu v Bruselu pod reg. číslem 0405 666 668, DIČ: BE0405 666 668, jejími pobočkami a přidruženými organizacemi (dále jen „Recticel“, my, nás nebo naše, přičemž nevyplývá-li z kontextu něco jiného, zahrnuje Recticel i Matrace Sembella). 

V případě dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů v České republice se obracejte na společnost Matrace Sembella, která je jako správce odpovědná za zpracování Vašich osobních údajů.

Navštívením těchto webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli těmto zásadám ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají osobních údajů, které společnost Recticel shromažďuje během procházení webové stránky. 

Tyto i další zásady ochrany osobních údajů lze podle potřeby aktualizovat na základě změn postupů zpracování údajů či z jiného důvodu. Aktuální znění těchto zásad najdete na našich internetových stránkách. Tyto i další zásady ochrany osobních údajů podstatným způsobem nezměníme, ani neomezíme vaše práva, aniž bychom vás o dané skutečnosti předem informovali. 

Společnost Recticel se zavázala dodržovat všechny platné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Níže stručně uvádíme, co to pro vás znamená.

 

Společnost Recticel může shromažďovat vaše osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje, které nám umožňují identifikovat vás jako jednotlivce, například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Na druhé straně anonymizované údaje nejsou osobními údaji, protože vás neidentifikují, například statistiky týkající se počtu návštěvníků našich webových stránek.

Můžete navštívit naše webové stránky bez poskytnutí osobních údajů.

 

Jak společnost Recticel vaše osobní údaje používá

Omezujeme zpracování osobních údajů na to, co je nezbytné pro zamýšlený účel (např. usnadnit navigaci na našich webových stránkách) nebo pro účel, pro který jste poskytli souhlas (např. přijímání informačního bulletinu, poskytnutí požadovaných informací, apod.). Nezískáváme od vás citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů, jak jsou definovány v nařízení EU č. 2016/679) bez vašeho předchozího výslovného souhlasu.

Informace o vás můžeme sdílet:

§S vybranými obchodními partnery, ale pouze poté, co jste výslovně poskytli svůj souhlas.

§S externími poskytovateli služeb, kteří poskytují služby pro  společnost Recticel, například společnost, která doručí vaši objednávku na vaši adresu nebo která pro nás zasílá bulletiny.

Vaše údaje můžeme převést společnosti Recticel nebo třetí straně usazené mimo EHP. Pokud tak učiníme, implementujeme dohody o předávání osobních údajů na základě standardních smluvních doložek zveřejněných Evropskou komisí, abychom vaše osobní údaje ochránili. 

 

Vaše práva 

Pokud jste rezidentem v Evropském hospodářském prostoru, máte právo: (a) být informován o zpracování vašich osobních údajů; (b) přistupovat k vašim osobním údajům; (c) požádat o opravu vašich osobních údajů; (d) právo na přenositelnost, tedy právo požádat o přenos vašich osobních údajů; (e) požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů; (f) vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů; (g) požádat o vymazání vašich osobních údajů; (h) nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování; a (i) pokud jste poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. 

Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu ve vaší zemi. 

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže v části „Kontakt“. 

 

Recticel vaše data uchovává

Budeme uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje po dobu, která je přiměřeně nezbytná pro účely, pro které jsme obdrželi vaše osobní údaje, s ohledem na naše možné právní a smluvní závazky vůči vám nebo třetím osobám. 

Je-li právním základem pro zpracování údajů váš souhlas, uchováváme a zpracováváme vaše osobní údaje po dobu maximálně 2 (dvou) let. Když vám poskytneme možnost odhlásit se a vy se rozhodnete této možnosti nevyužít, doba 2 (dvou) let se počítá od data, kdy jsme vám odhlášení nabídli. 

Během doby, kdy uchováváme vaše osobní údaje, přijmeme technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů tak, abychom je ochránili. 

 

Odkazy na weby třetích stran a sociální média

Stránky Recticel mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Při použití těchto odkazů opustíte naše webové stránky. Společnost Recticel nenese odpovědnost za zpracování údajů prostřednictvím stránek třetí strany. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů pro všechny navštěvované stránky.

 

Recticel používá soubory cookie. Co to znamená?

Co je soubor cookie?

Soubor cookie je malý soubor, který na žádost webového serveru váš prohlížeč uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Soubor cookie umožňuje, aby si webové stránky „pamatovaly“ vaše akce nebo preference i po určité době. Pomáhá při navigaci ze stránek na stránku na webových stránkách, poskytuje zabezpečená připojení a pamatuje si předvolby z předchozí návštěvy, když se opět vrátíte.

Níže uvádíme vysvětlení funkce různých typů souborů cookie, se kterými se setkáte na našich webových stránkách.

Více informací o souborech cookie najdete na https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/04.+Cookies

Soubory cookie na našich webových stránkách

Operační soubory cookie:Recticel používá operační soubory cookie. Jedná se o malé soubory umístěné na vašem počítači nebo zařízení, které vám pomohou při navigaci ze stránek na stránku na webu Recticel. Bez takových souborů cookie byste například museli zadávat jazyk pokaždé, když přepnete na jinou stránku na webu Recticel. Tyto soubory cookie jsou proto nezbytné pro snadné používání webu.

Neoperační soubory cookie: Soubory cookie používáme také k poskytování dalších služeb nebo ke zlepšení našich produktů a služeb. Některé soubory cookie nám poskytují statistiky o počtu návštěvníků a navštívených webových stránkách. Tyto informace nám pomáhají vytvářet pro vás užitečnější obsah. Některé z těchto souborů cookie jsou soubory cookie třetích stran. 

Soubory cookie třetích stran:Někdy používáme soubory cookie třetích stran, například pro službu Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) nebo pro YouTube (vložená videa:  PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Jedná se o neoperační soubory cookie. Pokud je použijeme, budeme vás informovat o účelu souborů cookie třetích stran a požádáme o souhlas s jejich ukládáním. 

Pokud používáme neoperační soubory cookie, dotážeme se vás, zda s používáním souborů cookie souhlasíte. Pokud tyto cookie nepřijmete, některé služby a funkce nebudou fungovat. To může zejména omezit vaše používání webu a jeho různých funkcí a snižuje naši schopnost vylepšit naše produkty a služby a poskytnout poučný obsah.

Jak můžete spravovat soubory cookie?

Většina prohlížečů podporuje soubory cookie, ale váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby je odmítl, a můžete je kdykoli smazat. Soubory cookie můžete spravovat sami přizpůsobením předvoleb v prohlížeči. Samotný proces nastavení závisí na tom, který prohlížeč používáte, podrobnosti lze snadno najít pomocí funkce vyhledávání na internetu.

 

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá neoperační soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné v počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak návštěvníci stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google na žádost společnosti Recticel použije tyto informace k vyhodnocení způsobu použití webu, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na internetu a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. 

Společnost Google nepřidružuje vaši adresu IP k žádným dalším údajům, které společnost Google drží. Na této webové stránce je aktivní anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa je zkrácena v oblasti členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa IP nejprve převedena na server Google v USA a tam bude zkrácena. 

Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Vezměte však na vědomí, že pokud to uděláte, možná nebudete moci používat plnou funkcionalitu tohoto webu. 

Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a za účelem uvedeným výše.

Službu Google Analytics můžete také odhlásit od budoucího sledování stažením a instalací doplňku prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics pro váš aktuální webový prohlížeč: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto webu nebo toho, jakým způsobem respektujeme vaše právo na soukromí a jak zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím písemně na adrese Matrace Sembella s.r.o., Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, nebo e-mailem na adrese: soukromidat@matracesembella.cz 

Pokud od nás nedostanete přiměřenou odpověď, nebo i z jiných důvodů, máte právo podat stížnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu v České republice, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), poštovní adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2nm, webové stránky: https://www.uoou.cz