Obchodní podmínky internetového obchodu www.matracesembella.cz

§ 1

Úvodní ustanovení

1. Internetový obchod Matrace Sembella s.r.o., který je dostupný na internetové adrese www.matracesembella.cz, je provozován společností Matrace Sembella s.r.o. se sídlem v Český Těšín na Hrabinská 498/19, 737 01, registrované pod číslem 08211094.

2. Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak pro spotřebitele, tak i pro firmy využívající služeb obchodu a vymezují pravidla používání internetového obchodu a také zásady i způsob uzavírání smluv se zákazníky prostřednictvím internetového obchodu. 

§ 2

Definice

1. Spotřebitel – fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu v rámci internetového obchodu, jejímž předmět není přímo spojen s podnikatelskou nebo profesionální činností. 

2. Prodávající- Matrace Sembella s.r.o. se sídlem v Český Těšín na Hrabinská 498/19, 737 01, registrované pod číslem 08211094

3. Zákazník– každý subjekt nakupující prostřednictvím internetového obchodu.

4. Podnikatel– fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, které zvláštní právní předpisy přiznávají právní subjektivitu, vykonávající vlastním jménem hospodářskou činnost, která využívá internetový obchod (Obchod).

5. Obchod– internetový obchod provozovaný Prodávajícím na adrese internetových stránek www.matracesembella.cz

6. Smlouva uzavřená na dálku– smlouva uzavřená se Zákazníkem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (v rámci Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, s výlučným použitím jednoho nebo několika komunikačních prostředků pro dálkovou komunikaci do momentu uzavření smlouvy včetně. 

7. Obchodní podmínky– tento dokument Obchodu.

8. Objednávka- prohlášení o vůli Zákazníka podané prostřednictvím Objednávky a směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy na výrobek nebo výrobky z Prodávajícím.

9. Účet– účet zákazníka v Obchodě, jsou na něm shromažďovány údaje poskytnuté Zákazníkem a také informace o Objednávkách, které v Obchodě učinil. 

10. Registrační formulář– formulář dostupný v Obchodě, který umožňuje vytvoření Účtu.

11. Objednávka– interaktivní formulář dostupný v Obchodě, který umožňuje podat Objednávku, zejména pak přidáním Výrobků do Košíku a také vymezení podmínek Kupní smlouvy, včetně platby.

12. Košík – součást softwaru Obchodu, v níž jsou viditelné Zákazníkem vybrané Výrobky a existuje zde také možnost zadávání a modifikace údajů k Objednávce, zejména pak množství výrobků.

13. Výrobek– předmět dostupný v Obchodě, který je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

14. Kupní smlouva– kupní smlouva na Výrobek uzavíraná nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

§ 3

Kontakt s Obchodem

1. Adresa Prodávajícího: Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, Česká republika 

2. E-mail Prodávajícího: prodejna@matracesembella.cz

3. Telefonní číslo Prodávajícího: (+420) 605 188 620

4. Číslo bankovního účtu Prodávajícího: 288774186/0300 (IBAN CZ94 0300 0000 0002 8877 4186)

5. Zákazník může komunikovat s Prodávajícím prostřednictvím adres a telefonních čísel uvedených v tomto paragrafu.

6. Zákazník může kontaktovat Prodávajícího telefonicky v době od 10:00 do 16:00.

§ 4

Technické požadavky

1. K využívání Obchodu, včetně prohlížení si sortimentu Obchodu a také k podávání objednávek na výrobky, jsou nezbytné:

a. koncové zařízení s přístupem k Internetu a s moderním internetovým prohlížečem, např. Chrome, Firefox

b. aktivní účet elektronické pošty (e-mail),

c. aktivní správa souborů cookies,

§ 5

Všeobecné informace

1. V nejširším, zákonem přípustném rozsahu, Prodávající nenese zodpovědnost za poruchy, v tom také přerušení fungování Obchodu, způsobené vyšší mocí, nedovolenými aktivitami třetích osob nebo nekompatibilností Internetového Obchodu s technickou infrastrukturou Zákazníka. 

2. Prohlížení sortimentu Obchodu nevyžaduje založení Účtu. Podávání objednávek Zákazníkem na výrobky, které jsou v sortimentu Obchodu, je možné buď po založení Účtu v souladu s ustanoveními §6 Obchodních podmínek nebo po zadání nezbytných osobních a kontaktních údajů, které umožní realizovat Objednávku bez založení Účtu. 

3. Ceny uvedené v Obchodě, jsou uvedeny v českých korunách a jsou cenami brutto (včetně DPH). 

4. Konečná (finální) částka, kterou je Zákazník povinen zaplatit, se skládá z ceny Výrobku a také nákladů na dodání i případných doplňkových služeb, o nichž je Zákazník informován na stránkách Obchodu v průběhu vyplňování  Objednávky, a to rovněž ve chvíli projevu vůle uzavření Kupní smlouvy. 

§ 6

Založení účtu v Obchodě

1. Pro založení Účtu v Obchodě je nutné vyplnit požadovaná políčka v Registračním formuláři. Je nutné uvést následující údaje: oslovení podle pohlaví, jméno, e-mail, případně název firmy a DIČ, ulice, PSČ, město, telefonní číslo. 

2. Založení Účtu v Obchodě je zdarma.

3. Přihlašování se k Účtu probíhá zadáním přihlašovacího jména a hesla, které byly vyplněny v Registračním formuláři.

4. Zákazník může kdykoliv, bez udání důvodu a bez povinnosti uhradit jakékoliv poplatky, zrušit svůj Účet odesláním příslušné žádosti Prodávajícímu, zejména pak prostřednictvím elektronické pošty nebo písemně na adresy uvedené v §3.

§ 7

Pravidla podávání Objednávky

Za účelem podání Objednávky je nutné: 

1. Přihlásit se nebo využít možnosti podání Objednávky bez registrace.

2. Zvolit Výrobek, který je předmětem Objednávky a následně kliknout na tlačítko „Koupit ihned“ nebo „Do košíku“. 

3. Zvolíte-li možnost podání Objednávky bez registrace – vyplňte Objednávkový formulář tak, že uvedete všechny požadované údaje příjemce Objednávky, včetně: adresy, na kterou má být Výrobek doručen, zvolte formu platby, uveďte údaje na fakturu, pokud se liší od údajů příjemce Objednávky. 

4. Klikněte na tlačítko “Objednat s povinností platby” a potvrďte objednávku kliknutím na odkaz ve zprávě zaslané na Váš e-mail.

5. Podle vybraného způsobu platby uhraďte objednávku ve stanovené lhůtě, s vyhrazením §8 bodu 3.

 

§ 8

Nabízené způsoby doručení a platební metody

1. Doručení probíhá na adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce. 

2. Zákazník může využít následující způsoby platby (platební metody):

a. Platba na dobírku (hotově nebo platební kartou)

b. Platba převodem na bankovní účet Prodávajícího

c. Elektronické platby GoPay

3. Podrobné informace týkající se způsobů doručení a schválených platebních metod jsou uvedeny na stránkách Obchodu a také v záložce FAQ. 

§ 9

Plnění kupní smlouvy

1. Uzavření kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím následuje po předchozím podání Objednávky Zákazníkem prostřednictvím objednávkového formuláře v Internetovém obchodě podle §7 Obchodních podmínek.

2. Po podání Objednávky Prodávající neprodleně potvrzuje její doručení a současně přijímá Objednávku k realizaci. Potvrzení doručení Objednávky a její přijetí k realizaci probíhá formou odeslání příslušné e-mailové zprávy Prodávajícího Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce, kdy tato zpráva obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o doručení Objednávky a o jejím přijetí k realizaci a také potvrzení uzavření Kupní smlouvy. Ve chvíli doručení výše uvedené e-mailové zprávy Zákazníkovi je uzavřena Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím. 

3. V případě, že si Zákazník zvolí: 

a. platbu převodem, elektronickou platbu nebo platbu platební kartou, je Zákazník povinen provést platbu ve lhůtě 5 kalendářních dnů od data uzavření Kupní smlouvy – v opačném případě bude objednávka zrušena. 

b. platbu při doručení zásilky, je Zákazník povinen uhradit částku při převzetí zásilky.

4. Termín doručení: matrace dostupné skladem - 3 pracovní dny, matrace na objednávku – 14 pracovních dnů.

5. Začátek lhůty doručení Výrobku Zákazníkovi se stanovuje následujícím způsobem:

a. v případě, že si Zákazník zvolí platbu tradičním převodem nebo formou elektronické platby – ode dne připsání platby na bankovní účet Prodávajícího.

b. v případě, že si Zákazník zvolí způsob platby na dobírku – ode dne uzavření Kupní smlouvy.

6. V případě objednávky Výrobků s různými termíny připravenosti k odběru, bude Prodávající realizovat dodávky v souladu s dostupností objednaných výrobků. Zákazník má možnost odebrat všechny Výrobky najednou po vyřízení celé objednávky po předchozím sjednání takového postupu s Prodávajícím.

7. Doručování Výrobku probíhá na území České republiky.

8. Doručení Výrobku Zákazníkovi je zpoplatněno, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Náklady na doručení Výrobku (v tom poplatek za dopravu, doručení a služby) jsou Zákazníkovi uváděny na stránkách Internetového obchodu v záložce „Dodávka“ a také během vyplňování Objednávky, rovněž při vyjadřování vůle Zákazníka uzavřít kupní smlouvu. 

§ 10

Právo na odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel může do 14 dnů odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu. 

2. Lhůta uvedená v odst. 1 začíná dnem doručení Výrobku Spotřebiteli nebo jím určené osobě jiné, než je dopravce. 

3. V případě Smlouvy, která zahrnuje více výrobků, začíná lhůta uvedená v odst. 1 od data doručení posledního z výrobků.

4. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy tak, že doručí Prodávajícímu prohlášení o odstoupení od Smlouvy. Pro dodržení lhůty odstoupení od Smlouvy postačí, že Spotřebitel odešle prohlášení před uplynutím výše uvedené lhůty. 

5. Odstoupení od smlouvy může být odesláno elektronickou cestou formou odeslání prohlášení na e-mailovou adresu Prodávajícího nebo učiněním prohlášení na internetových stránkách Prodávajícího – kontaktní údaje Prodávajícího byly uvedeny v §3. Rovněž je možné doručení písemného odstoupení od smlouvy prostřednictvím doručovatele pošty nebo datovou schránkou. Prohlášení je možné podat rovněž prostřednictvím formuláře, jehož vzor je přílohou č. 1 k těmto obchodním podmínkám a také přílohou k zákonu ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, ovšem není to povinné.  

6. V případě odeslání prohlášení Spotřebitele elektronickou cestou Prodávající neprodleně zašle Spotřebiteli na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o doručení prohlášení o odstoupení od Smlouvy.

7. Následky odstoupení od Smlouvy:

a. V případě odstoupení od Smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

b. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající Spotřebiteli neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, všechny jím provedené platby, a to včetně nákladů na doručení věci, kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze Spotřebitelem zvoleného způsobu doručení jiného, než je nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený Prodávajícím.

c. Prodávající preferuje vrácení platby na bankovní účet kupujícího. Pro případ, že by si kupující výslovně vymínil úhradu skrze poštovní poukázku, tento způsob vrácení platby je možný pouze na výslovné vyžádání zákazníkem a pouze pokud zákazník hradil zboží dobírkou.  

d. Prodávající může pozastavit vrácení platby do momentu vrácení Výrobku a ověření stavu výrobku, který nenese stopy opotřebení.

e. Spotřebitel musí odeslat Výrobek na níže uvedenou adresu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy informoval Prodávajícího o odstoupení od Smlouvy. Lhůta bude dodržena, jestliže Spotřebitel odešle Výrobek před uplynutím lhůty 14 dnů.

Vrácení zakoupeného zboží provádějte na následující adresu:

TOPTRANS EU a.s., organizační složka,  středisko OSTRAVA

Orlovská 164, 713 00 Ostrava - Heřmanice

Tel.: +420 596 831 818

Tel.+Fax.: +420 596 831 243

e-mail: depo750@toptrans.cz

f. Spotřebitel hradí přímé náklady spojené s vrácením Výrobku, rovněž náklady na vrácení Výrobku, jestliže Výrobek, s ohledem na jeho charakter, nemohl být odeslán běžným způsobem poštou.

g. Spotřebitel zodpovídá pouze za snížení hodnoty Výrobku, které vyplývá z jeho používání jiným způsobem, než to bylo nutné pro zjištění charakteru, vlastností a fungování Výrobku.

8. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší Spotřebiteli v případě Smlouvy:

a. ve které je předmětem plnění neprefabrikovaná věc, která byla vyrobena podle specifikací Spotřebitele nebo slouží k uspokojování jeho individuálních potřeb,

b. ve které je předmětem plnění věc doručená v zapečetěném obalu, kterou po otevření obalu není možné vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen až po doručení,

§ 11

Reklamace a záruka

1. Kupní smlouva platí pro nové Výrobky.

2. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi nezávadné věci.

3. V případě, že na zboží zakoupeném u Prodávajícího objeví vady, má Zákazník právo reklamovat jej na základě předpisů týkajících se záruky, tedy dle § 2165 a násl. občanském zákoníku. Je-li zákazník Podnikatelem, vylučují smluvní strany odpovědnost z titulu záruky.

4. Reklamace musí být oznamovány elektronickou poštou na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách nebo prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře, který Prodávající umístil na jedné ze svých podstránek v Internetovém obchodě.

5. Doporučujeme uvést v reklamaci mj. stručný popis vady, okolnosti (včetně data) jejich vzniku, údaje Zákazníka, který reklamaci podává a také požadavek Zákazníka spojený s vadou zboží. 

6. Prodávající zaujme stanovisko k reklamačnímu požadavku neprodleně a je-li Zákazníkem Spotřebitel – nejpozději do 30 dnů. Je-li Zákazníkem Spotřebitel a Prodávající se k reklamačním požadavkům nevyjádří do 30 dnů, bude se mít za to, že požadavky Zákazníka přijal jako opodstatněné 

7. Zákazník bere na vědomí, že v případě zamítnutí jeho reklamace ponese veškeré náklady na přepravu zboží od Prodávajícího zpět k Zákazníkovi. Prodávající je oprávněn tyto náklady vyúčtovat a inkasovat formou dobírky. Pokud si zákazník zboží nepřevezme, je oprávněn zboží skladovat v místě svého sídla a zákazníkovi jej předat výlučně na tomto místě.

8. Zboží odesílané v rámci reklamačního procesu je nutné zasílat na adresu:

TOPTRANS EU a.s., organizační složka,  středisko OSTRAVA

Orlovská 164, 713 00 Ostrava - Heřmanice

Tel.: +420 596 831 818

Tel.+Fax.: +420 596 831 243

e-mail: depo750@toptrans.cz

9. Na Výrobek byla poskytnuta záruka, informace o ní, jakož i znění záruky, jsou uvedeny v popisu Výrobku a také na záručním listu, který se nachází v Internetovém obchodě a byl přiložen v papírové podobě ke zboží. 

§ 12

Mimosoudní způsoby řešení reklamace a vymáhání nároků

1. Orgánem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast prodeje zboží spotřebitelům (na základě zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) je Česká obchodní inspekce. Kontakty na tuto organizaci naleznete na jejích webových stránkách www.coi.cz.

§ 13

Osobní údaje v Internetovém obchodě

1. Správcem osobních údajů Zákazníků získaných prostřednictvím Internetového obchodu je Prodávající.

2. Osobní údaje Zákazníků, které správce získává prostřednictvím Internetového obchodu, jsou získávány za účelem realizace Kupní smlouvy a pokud s tím bude Zákazník souhlasit – rovněž k marketingovým účelům. 

3. Příjemci osobních údajů, Zákazníků Internetového obchodu mohou být: 

a. Kurýrní společnost / Česká pošta – správce poskytuje získané osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci nebo zprostředkovateli zajišťujícímu zásilky z příkazu Správce.

b. V případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využije způsob elektronické platby, Správce poskytuje získané osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu spravujícímu výše uvedené platby v Internetové obchodě. 

4. Zákazník má právo přístupu k obsahu svých osobních údajů a také na jejich opravu.

5. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ovšem neuvedení osobních údajů uvedených v Obchodních podmínkách, které jsou nezbytné pro uzavření Kupní smlouvy, má za následek nemožnost uzavření takové smlouvy. 

6. Veškeré osobní údaje sdělené spotřebitelem prodávajícímu jsou chráněny dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

§ 14

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvy uzavřené Internetovým obchodem jsou uzavírány v českém jazyce. 

2. Prodávající si vyhrazuje právo provádět ze závažných příčin změny Obchodních podmínek, tj.: z důvodu změny právních předpisů, změny způsobů platby a doručení – v rozsahu, v němž tyto změny budou mít vliv na realizaci ustanovení těchto Obchodních podmínek. O každé změně informuje Prodávající Zákazníka s minimálně sedmidenním předstihem.

3. V záležitostech neupravených těmito Obchodními podmínkami se uplatňují obecně závazné právní předpisy českého právního řádu, zejména pak: občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.  

4. Zákazník má právo využít mimosoudních způsobů řešení reklamace a vymáhání nároků. Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím unijní internetové platformy ODR, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.